Regulamin
Postanowienia ogólne
1. Serwis służy do zamieszczania i przeglądania darmowych ogłoszeń, prezentacji danych firm oraz ich produktów lub usług.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do bazy danych serwisu wynikających z działania osób trzecich lub innych okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie serwisu (np. awaria serwera lub przerwa w dostawie energii elektrycznej).
3. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do bazy danych serwisu wynikających z czynności archiwacyjnych, działań administracyjnych lub przerw wynikających z konserwacji serwera.
Warunki ogólne zamieszczania ogłoszeń w serwisie
4. W serwisie nie mogą być oferowane:
- przedmioty których obrót zakazany jest przez polskie prawo,
- przedmioty pochodzące z przestępstwa,
- przedmioty na których obrót potrzebna jest koncesja.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji ogłoszeń, w tym do przenoszenia ogłoszeń do innych kategorii.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści ogłoszeń.
8. Ogłoszenie przed rozpoczęciem emisji musi być zaakceptowane przez administratora serwisu.
9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich kategoriach.
10. Jedyny akceptowany przez serwis format plików graficznych (zdjęć) to .jpg. Pozostałe formaty nie będą obsługiwane przez serwis.
11. Zabrania się zamieszczania haseł reklamowych oraz linków do stron WWW niezwiązanych z treścią ogłoszenia.
12. Zabrania się publikacji treści erotycznych, niezgodnych z prawem oraz odbiegających od norm prawno-etycznych
13. Użytkownik może usunąć ogłoszenie w trakcie trwania jego emisji.
14. Za publikowanie ogłoszeń na łamach serwisu nie jest pobierana żadna opłata.
15. Duplikaty ogłoszeń będą usuwane przez Administratora bez wcześniejszego poinformowania.
16. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienie niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia bez powiadamiania ogłaszającego.

17. Dane firmy oraz treść opisu krótkiego oraz opisu długiego redagowane są przez właściciela wpisu.
18. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w opisie długim oraz opisie krótkim.
19. Forma graficzna prezentacji danych firmy jest ściśle określona przez serwis i może być zmieniana tylko przez administratora serwisu.
20. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych kontaktowych firmy oraz za koszty z tym związane.
21. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia, świadomego lub nieświadomego, przez właściciela wpisu, danych pozwalających na edycję danych i opisów firm.

Ochrona danych osobowych
22. Ogłoszeniodawca dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Serwis danych podanych podczas rejestracji w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
23. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) na otrzymanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Serwisu.
24. Ogłoszeniodawca oświadcza, iż wszelkie treści zamieszczane przez Niego na łamach Serwisu nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Serwisu.
Postanowienia końcowe25. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu .

©2018 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne