KURS AUTOCAD Stopień 1 i 2

Cena:
699 zł
Lokalizacja:
Piaseczno

AutoCAD należy do grupy najpopularniejszych programów służących do komputerowego opracowywania projektów technicznych ( płaskich- Auto Cad I stopnia oraz przestrzennych- Auto Cad II stopnia). Program ten, ze względu na swoje bardzo duże możliwości, w sposób istotny ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Ma to ogromne znaczenie przy ciągle rosnących wymaganiach odnośnie jakości i terminowości.
Wprowadzenie do programu AutoCAD
Elementy ekranu AutoCAD’a, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora
Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków
Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
Zapoznanie się ze zmiennymi systemowymi
Częściowe wczytywanie i otwieranie rysunku
Układy współrzędnych
Biegunowy i kartezjański układ współrzędnych
Globalny i lokalny układ współrzędnych
Bezpośrednie wprowadzanie odległości
Przestrzeń robocza AutoCAD’a
Ustawienie granic rysunku
Formatowanie jednostek miary
Podstawowe elementy rysunkowe
Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków
Rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów i punktów
Szkicowanie
Linie o nastawialnej szerokości – polilinie
Tworzenie i modyfikowanie multilinii
Ćwiczenia z poznanych technik projektowych
Oglądanie rysunku
Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM)
Podgląd dynamiczny
Praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze Modelu
Odświeżanie i regenerowanie rysunku
Rysowanie precyzyjne
Dostosowanie skoku i siatki
Rysunek aksonometryczny
Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach – stałe tryby lokalizacji
Użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów
Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej
Korzystanie z kalkulatora programu AutoCAD
Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku
Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór
Edycja za pomocą uchwytów
Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, obracanie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie)
Korzystanie z okna Cechy
Ćwiczenia z poznanych technik projektowych
Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów
Tworzenie i filtrowanie warstw
Ustawianie bieżącej warstwy
Widoczność warstw w rysunku
Sterowanie kolorem i rodzajem linii
Korzystanie z paska narzędzi Przybory
Informacje i dane statystyczne
Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych

Tworzenie napisów
Tekst prosty i akapitowy
Znaki szczególne
Edycja tekstu oraz cech linii tekstu
Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu
Sprawdzanie pisowni
Tworzenie ułamków

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych
Kreskowanie i wypełnianie obszarów
Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych
Tworzenie obszarów wypełnionych
Definiowanie własnych wzorów kreskowania
Zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku
Zapraszamy:

NOVA Centrum Edukacyjne
ul. Kościuszki 27a
05-500 Piaseczno

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 92
©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne