Raporty środowiskowe – Raporty oddziaływania na środowisko

Lokalizacja:
Warszawa

Biuro ochrony środowiska | Pracownia ochrony środowiska |Usługi z zakresu Ochrony Środowiska | Consulting środowiskowy | Oceny oddziaływania na środowisko
Lublin, Warszawa, Cała Polska
GREEN PROJEKT
www.ekoraporty.com | www.greenprojekt.pl
Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska.
Przygotujemy, opracujemy:
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO, tzw. raport środowiskowy niezbędny w procesie ubiegania się o tzw. decyzję środowiskową.
Dowolna lokalizacja inwestycji na terenie kraju!
Sporządzamy ponadto m.in.
* Karty informacyjne przedsięwzięć,
* Raporty NATURA 2000,
* Plany Gospodarki Odpadami (PGO),
* Programy Ochrony Środowiska (POŚ),
* Prognozy,
* Dokumentacje niezbędne do uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i zezwoleń administracyjnych,
* Rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
* Inne opracowania.
Kontakt:
Tel.: 666 201 222 oraz 666 201 333
więcej szczegółów także na stronie internetowej:
* www.ekoraporty.com
* www.greenprojekt.pl
Email: [email protected] ; [email protected]
Korzyści wynikające z korzystania z naszych usług:
* Zgodność dokumentów z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem oraz wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie ochrony środowiska;
* Bezpłatne wprowadzanie ewentualnych zmian i uwag;
* Krótki czas sporządzenia pojedynczego dokumentu;
* Atrakcyjne rabaty w przypadku zamówienia przez Państwa większej liczby dokumentów;
* Bezpłatne konsultacje specjalistów przez cały okres trwania współpracy;
* Wystawiamy faktury VAT.
Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych m.in.:
- w branży motoryzacyjnej (warsztaty, serwisy, stacje dealerskie, stacje kontroli pojazdów, stacje demontażu pojazdów, stacje paliw i inne);
- branży spożywczo-produkcyjnej (zakłady produkcyjne, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i mięsnego);
- branży rolno-hodowlanej (budynki inwentarskie – kurniki, indyczniki, chlewnie, obory dla bydła i inne);
- innych gałęziach przemysłu (przemysłowe zakłady produkcyjne, punkty przeładunku i magazynowania odpadów, linie do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych i inne);
- branży drzewnej (tartaki, zakłady stolarskie);
- drogownictwie (drogi, ulice);
- branży usługowo-hotelowej (kompleksy rekreacyjne, kompleksy hotelowe);
- branży wydobywczej (kopalnie);
- szeroko pojętej branży OZE;
- dla inwestycji inwestorów indywidualnych (przekształcenia gruntów, budowa obiektów w obszarach Natura2000);
- i innych.
Sprawujemy opiekę nad inwestycją aż do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej).
Zapraszamy do współpracy

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 683
©2018 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne