Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną. Zastosowanie

Cena:
390 zł
Lokalizacja:
Wrocław

Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną. Zastosowanie Kwestionariusza CDI 2Ilość wolnych miejsc: 7
Terminy szkolenia: 27.10.2018
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2018-10-26

Cennik: 390 PLN

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową: wykład, dyskusja - wymiana doświadczeń, praca w małych grupach ćwiczeniowych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają sie z diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną a także z zastosowaniem Kwestionariusza CDI 2.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną z zastosowaniem Kwestionariusz CDI 2.

Program szkolenia:

1. Epidemiologia depresji u dzieci i młodzieży
2. Obraz kliniczny depresjii u dzieci i młodzieży
3. Przebieg i skutki depresji u dzieci i młodzieży
4. Założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej depresji u dzieci i młodzieży
5. Psychoterapia poznawczo - behawioralna u dziecii i młodzieży
6. Jak powstaje niskie poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży
7. Zagrożenia płynące z doświadczenia niskiej samooceny
8. Źródło niskiej samooceny u dzieci i młodzieży
9. Jak walczyć z niską samooceną u dzieci i młodzieży
10. Techniki psychoterapeutyczne pomagające w podniesieniu samooceny u dzieci i młodzieży
11. Kwestionariusz CDI 2 - charakterystyka metody - metodologia - zastosowanie, procedura badania - interpretacja wyników.
12. Analiza studium przypadku.


Trenerzy

Patrycja Legieć -Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Poza terapią indywidualną osób dorosłych prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par. Zajmuje się też pracą z pacjentami onkologicznymi i członkami ich rodzin oraz terapią zaburzeń psychosomatycznych. Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Dyplomowany psychoterapeuta pracujący w nurcie psychoterapii systemowej i psychodynamicznej po ukończeniu IV- letniego całościowego kursu w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Dyplomowany psychoonkolog, absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie realizuje specjalizację psychologii klinicznej z zakresu zaburzeń psychicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Pracuje w sanatorium uzdrowiskowym Polanicy Zdrój na oddziale dziennym psychosomatycznym, kardiologicznym, oraz prowadzi rehabilitację kobiet po mastektomii. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Czlonek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów korzystając ze szkół psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej oraz gestalt. Pracę poddaje regularnej superwizji.


Kontakt
Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii
ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław
tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35
e-mail: [email protected]
Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 52
©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne