Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Cena:
390 zł
Lokalizacja:
Wrocław

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych


Ilość wolnych miejsc: 8
Terminy szkolenia: 07.12.2018
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2018-12-06

Cennik: 390 PLN


Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz poznają specyfikę ich funkcjonowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę terapeutyczną i trudności pojawiające się w takich rodzinach.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do osób pracujących z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, zarówno do psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, jak i studentów wymienionych kierunków oraz wolontariuszy doświadczających w swojej pracy niedostatków metod terapeutycznych.Program szkolenia:

1. Funkcjonowanie rodzin zastępczych - typy rodzin zastępczych, zadania, kontakt z rodziną biologiczną.
2. Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych.
3. Niezbędne umiejętności rodziców zastępczych i adopcyjnych. Wsparcie terapeutyczne dla rodziców.
4. Trudności w rodzinach zastępczych i adopcyjnych:
a) rodzaje trudności wychowawczych i ich wpływ na rozwój dziecka w rodzinie zastępczej i adopcyjnej,
b) trudności rodziców zastępczych i adopcyjnych.
5. Zrozumieć dziecko przyjęte do rodziny zastępczej i adopcyjnej:
a) potrzeby rozwojowe,
b) trudności z wykształceniem więzi,
c) radzenie sobie z poczuciem straty,
d) radzenie sobie z poczuciem odrzucenia,
e) trudności adaptacyjne w nowej rodzinie.

6. Rola rodzica/opiekuna względem dziecka. Kompensacja opóźnień rozwojowych.
7. Zapobieganie i radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
i funkcjonowania w rodzinach zastępczych i adopcyjnych:
a) praca na przypadkach dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych,
b) metody postępowania z dziećmi w przypadku konkretnych zaburzeń, trudności.
8. Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem z rodziny zastępczej/adopcyjnej.
9. Zagrożenie rozpadu rodziny zastępczej/adopcyjnej:
a) czynniki ryzyka rozpadu rodziny,
b) czynniki wzmacniające rodzinę.Trenerzy

Dominika Gajos-Siembida - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dalszą wiedzę zdobywała w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „Rodzina”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Od 2005 roku pracuje w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). Pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. Pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. Pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. Towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. Jest członkiem Polskie

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 45
©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne