Dom jednorodzinny 194.000 zł, ok. Chrzanowa, Płaza, Licytacja komornicza 2018-03-26, blisko lasu

Cena:
194 000 zł
Telefon:
785 700 164
Rodzaj:
Sprzedaż
Lokalizacja:
Chrzanów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń
Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 7, Chrzanów, 32-500 Chrzanów
Sygnatura: Km 1107/08 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2018 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów, pokój 08, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Lipowiecka 47f, Płaza, 32-552 Chrzanów, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00009186/2.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 734/1 o powierzchni 1.734m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w Płazie przy ul. Lipowieckiej 47f, stanowiąca własność, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dłużników, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o nr KR1C/00009186/2.
Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł. brutto, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. o Chrzanów 86.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.chrzanow1komornik.pl

KONTAKT:
Michał 785 700 164

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 55
©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne