Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych- diagnoza i terapia ASD/PTSD

Cena:
390 zł
Lokalizacja:
Wrocław

Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych- diagnoza i terapia ASD/PTSD

Ilość wolnych miejsc: 7
Terminy szkolenia: 10.11.2018
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2018-11-09

Cennik: 390 PLN

W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka zespołu ostrego stresu i zaburzenia po stresie traumatycznym, metody diagnozy, czynniki ryzyka, strategie interwencji i metody pracy terapeutycznej. Zajęcia będa prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy beda mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących diagnozy, metod i technik terapeutycznych, szczególnie zwracając uwagę na strategie zapobiegania rozwojowi zaburzeń po stresie traumatycznym. Praktycznym aspektem szkolenia będzie również zapoznanie się z metodami pomiaru zaburzeń i skalami diagnostycznymi.

Adresaci

Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z osobami po traumatycznych doświadczeniach - psychologów, terapeutów, pracownikow slużb ratowniczych i ośrodków interwencji kryzysowej, pedagogów, pracowników socjalnych zainteresowanych problematyka stresu pourazowego.

Program szkolenia:

1. Zespół ostrego stresu ASD - definicja.
2. Kryteria diagnostyczne ASD.
3. Narzędzia pomiaru ASD. Wywiad kliniczny ASDI, Stanfordzki Kwestionariusz Ostrej Reakcji Stresowej SASRQ, Skala Zespołu Ostrego Stresu ASDS.
4. Terapia ostrego zespołu stresu pourazowego.
5. Zaburzenia po stresie traumatycznym - definicja PTSD wedlug DSM - V.
6. Następstwa stresu traumatycznego w klasyfikacji ICD - 11.
7. Współwystępowanie innych zaburzeń. Diagnoza i metody pomiaru zaburzenia po stresie traumatycznym. SCID, Skala PTSD, Pourazowa Skala Diagnostyczna, Skala Urazu Davidsona.
8. Mechanizmy i czynniki wpływające na rozwój PTSD.
9. Skutki PTSD.
10. Typologia pacjentów doświadczonych traumą.
11. Terapia pacjentów z zaburzeniem po stresie traumatycznym.
12. Metody i techniki. Techniki ekspozycyjne - BET, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji TIR, terapia przepracowania poznawczego CPT, trening odpowrności na stres, terapia sensomotoryczna, technika re-living, complex-trauma. Farmakoterapia.
13. Zapobieganie rozwojowi PTSD u osob po traumatycznych doświadczeniach.
14. Analiza przypadkow klinicznych pacjentów z ASD i PTSD.

Trenerzy

Agnieszka Juszczyk-Mirek - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 112), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu w sprawach karnych - ofiar i sprawców gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych, w sprawach rodzinnych i cywilnych- związanych z metrykalną zmianą płci osób transseksualnych, o ubezwłasnowolnienie i w sprawach odszkodowawczych Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami okręgowymi i rejonowymi we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach, opolu, Łodzi, Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkole

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 36
©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne