Postaw na siebie

Telefon:
501933895
Lokalizacja:
Bochnia

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:
„ Postaw na siebie ”
nr projektu RPMP.08.02.00-12-0047/18

Celem projektu jest wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia 120 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkujących tereny województwa małopolskiego, minimum 61 osób będą stanowić osoby zamieszkujące powiaty takie jak: wielicki, miechowski, wadowicki, m. Tarnów, oświęcimski, gorlicki, brzeski, nowotarski, proszowicki, tarnowski, olkuski, nowosądecki, limanowski, tatrzański, chrzanowski oraz dąbrowski.
Oferujemy bezpłatne wsparcie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb UP z opracowaniem Indywidualnego Programu Działania,
• Pośrednictwo pracy,
• Poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną,
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
• Szkolenia zawodowe,
• Trzymiesięczne staże zawodowe.
Grupę docelową stanowi 120 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy ( os. bierne zawodowo-60 osób i osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędach Pracy – 50 osób oraz osoby niezarejestrowane -10 osób) należące, do co najmniej 1 z poniższych grup:
• Osoby pow. 50 roku życia- minimum 14 uczestników oraz osoby z niepełnosprawnościami- minimum 12 uczestników
• Os. długotrwale bezrobotne – minimum 24 uczestników
• Os. o niskich kwalifikacjach – minimum 30 uczestników
• Kobiety- minimum 72 uczestniczki
• Bezrobotni mężczyźni (nienależący do ww. grup) w wieku 30-49 lat – 10 uczestników

Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy profesjonalną kadrę prowadzących, stypendia szkoleniowe i stażowe, certyfikowane szkolenia komputerowe i zawodowe, zwrot kosztów dojazdów, catering.

Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie oraz na stronie internetowej.
Zapraszamy do udziału!

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 74
15:01

MOnter mebli

40 zł

Bochnia

©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne