TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu

Cena:
390 zł
Lokalizacja:
Wrocław

TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu

Ilość wolnych miejsc: 2
Terminy szkolenia: 01.09.2018
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2018-09-01

Cennik: 390 PLN

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu należy do jednego z szesnastu współczesnych wiodących systemów psychoterapeutycznych, określanego mianem terapii konstruktywistycznych. Liczne przykłady wpływów tego podejścia odnajdujemy m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie czy praktyce pracy socjalnej. Ponadto model ten znajduje zastosowania zarówno w pracy z pojedynczymi osobami, jak i grupami. W odniesieniu zaś do zagadnienia terapii warto także zaznaczyć, że podejście to sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, bulimii i anoreksji, konfliktów małżeńskich. Specyfika modelu TSR określa sposób postrzegania zarówno samego człowieka, natury jego problemów, możliwości zmiany oraz najbardziej użytecznych sposobów pomagania ludziom w jej osiągnięciu.

Adresaci

Adresatami szkolenia są m.in. psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, opiekunowie socjalni, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać metodę Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązaniu.

Program szkolenia:

1. Założenia i źródła TSR
:
a) definicja podstawowa TSR,
b) powstanie TSR,
c) związki TSR z innymi modelami/teoriami.
2. Czym jest Solution Focused Brief Therapy SFBT wg Steve de Shazera?
3. Charakterystyka SFBT:
a) krótkoterminowość,
b) realizowanie celów klienta,
c) pozytywne ujęcie.
4. Terapia krótkoterminowa a terapia długoterminowa.
5. Ogólne zagadnienia psychologii a TSR.
6. Tworzenie kontekstu spotkania z klientem.
7. Przebieg spotkania z klientem.
8. Typologia klientów wg S. de Shazera i sposoby nawiązywania relacji z pomagaczem:
a) klient – klient,
b) klient - uskarżający się,
c) klient – gość.

9. Rodzaje interwencji pomagacza, w kierunku różnych typów klienta:
a) typy relacji terapeutycznych i ich znaczenie w rozpoznawaniu i omijaniu oporu klienta przed zmianą.
10. Koncentracja na zasobach.
11. Przebieg pierwszej sesji z klientem - charakterystyka, cele:
a) analiza potrzeb klienta (a nie problemów),
b) analiza zasobów i mocnych stron (a nie deficytów i zaburzeń),
c) analiza dotychczasowych osiągnięć (a nie porażek i potknięć),
d) analiza wyjątków od sytuacji problemowej (a nie częstotliwości występowania i rozmiarów problemu),
e) umiejętność wyraźnego nakreślenia i budowania pożądanej przyszłości.
12. Wywiad z klientem z zastosowaniem genogramu - tworzenie genogramu, zastosowanie, analiza genogramu na potrzeby TSR:
a) konstruowanie genogramu i jego interpretacja,
b) struktura pierwszego wywiadu/pierwszej sesji z klientem/rodziną – zakresy tematyczne kolejnych sesji.
13. Praca Metodą TSR - metody i techniki TSR:
a) rozmowa poza problemem,
b) komplementowanie - wydobywanie zasobów klienta i zasobów „pomagacza”,
c) cele,
d) pytania cyrkularne, pytania o cud, pytania normatywno-porównawcze, pytania o skalowanie, pytania o wyjątki, pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość,
e) wyjątki,
f) skalowanie,
g) pierwszy krok,
h) zadania domowe.
14. Praca Metodą TSR- metodologia TSR:
a) skuteczne formowanie celu pracy terapeutycznej,
b) tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu,
c) poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu",
d) określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu,
e) monitorowanie wprowadzanych zmian,

f) pomocne techniki TSR,
g) ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metody TRS
Trenerzy
Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracu

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 42
©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne