Ubezpieczenia Guardian Progress Broker Gdynia

Cena:
1 zł
Lokalizacja:
Gdynia

UBEZPIECZENIA dla TWOJEJ FIRMY Guardian Progress Broker Gdynia


- UBEZPIECZENIE MAJĄTKU

zapewnia ochronę majątku firmy min.: budynków, wyposażenia, rodków obrotowych

- UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

zapewniają ochronę różnego rodzaju sprzętów elektronicznych, maszyn, urządzeń, linii technologicznych

- UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

obejmuje ochronę odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim

- UBEZPIECZENIE OC Zarządu (D&O)

zapewnia ochronę władzom spółek przed roszczeniami związanymi z pełnioną funkcją

- UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU

chroni zysk jaki firma osiągnęłaby z tyt. prowadzenia działalności gdyby działalność ta nie została przerwana przez wystąpienia szkody np. w mieniu

- UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

chronić mienie podczas transportu, wysyłki

- UBEZPIECZENIA FLOT

ubezpieczenie dedykowane pojazdom mechanicznym podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

- UBEZPIECZENIA FINANSOWE

gwarancje, należności, factoring, stabilizuję i zabezpieczają płynność finansową firmy

- UBEZPIECZENIA OSOBOWE

zapewniają świadczenia rodzinie, w przypadku śmierci ubezpieczonego

- UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

zapewniają szybki i łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i placówek medycznych

- UBEZPIECZENIA NNW

zapewniają świadczenia ubezpieczonemu z tyt. nieszczęśliwego wypadku.


KONTAKT

Oddział Gdynia:

ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
tel.: +48 882 076 877
[email protected]
tel.: +48 608 860 870
[email protected]

Wyślij wiadomość   |    Zgłoś Nadużycie  |    Edytuj  |    Wyświetlenia: 37
©2019 Bazaro - Darmowe ogłoszenia lokalne